در دست تعمیر ...

The diary of individulist student

در دست تعمیر ...

The diary of individulist student

بشور خودتو خب!

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸ ب.ظ

  

هنوزم بوی گند میدم! 
بوی گندِ باختن!  

۹۷/۰۳/۳۰