تایتل قالب


_ فقط نتیجه کنکورم برات اهمیت داشت؟!  

_ نه. اما در اون لحظه می خواستم نتیجتو بدونم و برام مهم بود. سعی نکن همیشه به چشم طلبکار به من نگاه کنی فاطمه. چرا انقدر نگاهت منفیه؟

توانایی من محدوده. منم یه آدمم با همه نقاط مثبت و منفیم. من خدا نیستم. کاش از آدمهایی که هستن بت نسازی تا هیچوقت فرو نریزن. 


+ در جواب یه خط من 4 تا خط نوشتی. آخه نامهربون بعد از یکسال نه حالی نه احوالی وقتی یکاره میپرسی کنکورم چطور بود ،انتظار چه فکری کنم ؟! منفی نگر؟!  طلبکار ؟! بابا انصافتو قربون . 

شایدم واقعا من طلبکارم که بعد یکسال ازت انتظار داشتم بپرسی حال تو این یکسال چطور بود، اصلا نه حالم تو همون روز چطور بود .شاید من واقعا طلبکارم که یکسال چشمم خشک شد یه پیام ازتو ببینم، چه شبهایی که تا صبح به درد خودم گریه کردم و به تنها کسی که فکر کردم تو بودی!  

کلکسیون صفات من همین یکی و کم داشت به لطف تو تکمیل شد :) 

ولی تو هنوز همونقدر خوبی همونقدر بتی، ولی بدون این بت خیلی وقت پیش برای من فرو ریخته بود. خیلی وقت بود فقط برای من دوست بودی نه بت .ولی حالا حتی اونم نیستی!  


+ فکر کنید این تنها کسی بود که من زمانی بهش تعلق خاطر داشتم، دیگه وای به حال بقیه آدمای دورم... 


۲۲ تیر ۹۷ ، ۰۰:۰۲ ۲۴