وقتی داداش به دنیا اومده بود بابا زیاد بهش توجه نمیکرد ، جوری که من فکر میکردم دوسش نداره، یه روز ازش پرسیدم بابا تو داداشمون رو دوست نداری؟!  گفت نه بابا فقط الان زیادی کوچیکه بهتره بیشتر با مامانت باشه. 
ولی مامان بزرگم میگفت : وقتی تو به دنیا اومده بودی بابات شاعر شده بود هرروز یه شعر جدید میگفت...

با همه ی اینا وقتی بزرگتر شدم یه وقتهایی آرزو کردم کاش منم پسر بودم ...

توپاک، امینم داریم از این بهتر؟! ببینید لذت ببرید. 
روزمون مبارک