میگم یه وقت بد نباشه از هرکس و هرچیزی مینویسیم ،هر کسی رو گنده میکنیم از هرکسی حمایت میکنیم ولی دریغ از یه اشاره، فقط یه اشاره، از دست گل هایی که تروریست های منفور و ملعون دو روز پیش پرپر کردن . 11 عزیز و تاج سری که برای امنیت ما توی مرز پر پر شدن. بمیرم براتون. بمیرم که هیچ هشتگی زده نشد، در حالی برای جلوگیری از اعدام قاتلین هشتگ ترند میشه بمیرم که بعضی ها از ترامپ هم تشکر میکنند ولی از شما و خانواده هاتون نه. بمیرم برای همه تون!  

ولی حساب خدا از مردم سوا ست. خدا شمارو خوب جایی نگه میداره. 

خاک شما طول عمر همه ی سربازای وطنم...