منم یه روز یه بند راه میندازم و اسمشو میذارم middle east movement (اصلا هم تقلیدی از فار ایست نیست)  که به علاوه موسیقی، محتوای دیگه ای هم میسازه و چهره ی جدیدی رو از خاور میانه به دنیا نشون میده. ببین کی گفتم!