تایتل قالب


امروز روز پرکاریه برای من، یه امتحان نسبتا بزرگ. یه قدم سمت مستقل شدن. هرچند برای خودم چندین بزرگ نیست اما خانواده خیلی بزرگش کردن. ان شالله که به خیر میگذره. 

میخواستم ثبت شه.  

دعا میکنید؟ !

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۱ ۲۱