میخوام قبل مرگم یه نصیحتی بکنم شمارو. 

هیچ‌وقت غذای یه فست فودیه پلشته دم راهی رو نخورید. 

هیچ‌وقت هیچ‌وقت هیچ‌وقت.