فکر میکنم مشکل از جایی شروع شد که من ایمانم رو از دست دادم. 
واژه ی ایمان واژه ی فوق مقدسی برای منه. با گفتنش ممکنه تعاریف متفاوتی توی ذهن افراد شکل بگیره. اما ایمانی که من تو ذهنم داره حقیقتا حلال تمام مشکلاتم بوده البته هروقت که من واقعا داشتمش. 

حالا من موندم و با یک ایمان سقوط کرده. باید از نو دوباره بسازمش... 
هیچ‌وقت نذارید سقوط کنه. هیچ‌وقت. دوباره ساختنش از دفعه اول سخت تره.