تایتل قالب


گل بگیرن در زندگی ای رو که آدما حتی اسمت و هم نمیدونن، بعد مرگت شاید هیچوقت سر خاکت هم نیان اما حتما زنگ میزنن و نتیجه کنکورت و میپرسن. دیروز پدر همسایه مون که من مطمئنم حتی منو یه جای دیگه ببینه نمیشناستم پرسید رتبه کنکورم چند شده؟!  
مامانم بعدا میگفت، اون از  کجا میدونست تو.کنکور دادی اصلا ؟! میگم الان فقط حضرت حافظ نمیدونه بنده خدا! 
البته هنوز نرفتم کتابخونه احتمالا سوپری نزدیک کتابخونه که همیشه ازش خرید میکردم هم کنجکاو باشه راجبش، البته اگر کنجکاویش قبلا توسط دوستان و آشنایان عزیز ارضا نشده باشه... 
 وقتی این چیزا رو میبینم، به خودم میگم خاک تو سرت که ارزشت قد همین یک کنکوره که هیچی هم توش نشدی ... 
امروز وقتی باز مامان از سرکار بهم زنگ زد و گفت یکی دیگه از این عزیزان نگران که رسالت شون تو دنیا فقط فهمیدن نتیجه کنکور من و مشاوره دادن به من بوده ازش سوال پرسیده، وسط خونه ایستادم مثه دیونه ها داد زدم  دیگه پاک خل شدم. 
خدایا مرسی که این شعور و بهم دادی که اگرعمل کننده هیچ آیه ایت نیستم حداقل "و لاتجسسو " رو خوب عمل میکنم!! 
مرسی خدایا. 

+ از توهم ممنونم مرد که حرفای دل منو میخونی. ناز نفست.. .

Yeah, Oh she lays in her bedroom
And she cries
Yeah she cries (whoa whoa)
And she feels depressed as
Tears fall from her eyes
From her eyes (whoa whoa)
All she wants is love
But she never finds it in herself (whoa whoa)
And she just feels broken
I can tell that she's hopeless looking for help

She puts on her mask
Pretends, and she acts like she's okay

There she goes again putting on that fake act
Hard to see the real her when she got that fake mask

She looking for warmness, but keeps getting colder

beautiful NF

۲۰ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۴ ۲۹