شیش ماه پیش یه روز به فاطمه پیام دادم و نوشتم :

فاطمه میخوام اگه بیوتک قبول نشدم برم حوزه ، نظرت ؟

فاطمه هم نوشت :

:/ آخه چه ربطی داره ؟ من از اونجا منتفرم پس نظر منو نپرس .

گفتم این بهم انگیزه میده حتما قبول شم ...


+ حالا چیکار باید بکنم خدایا ؟ بهم بگو !