تایتل قالب


دلم برات تنگ شده.  

انگار هروقت حالم خیلی بده دلم برات تنگ میشه فقط. جالبه نه؟!

ای کاش اون روز بهت نمیگفتم دیگه دلم نمیخواد هیچوقت مخاطب قرارت بدم. دلم نمیخواد حتی نشونه ای ازت تو زندگیم ببینم. ای کاش اون روز به جای آوردن دلایل احمقانه که چرا یکسال از من خبری نگرفتی میگفتی خب حالا تعریف کن برام. حداقل قد یه روزش . یادته دلیل مسخرت این بود که میخواستی من قوی شم، بزرگ شم؟  من بزرگ شدم، قوی شدم ،اما بخدا که قوی ترین ها هم گاهی میخوان یکی باشه فقط گوش بده فقط . حضرت علی (ع)  و که حتما میشناسی، میدونستی علی از بی هم زبونی با چاه زبون بسته درد و دل میکرد ؟! اون چی؟! قوی نبود؟!  اون علی (ع) بود . 

من که دیگه هیچی نیستم.  خیلیا از زمین خوردنم ابراز ناراحتی میکنن. اما بخدا که ناراحتی هیچکدومشونو باور ندارم. دوست داشتم تو بیای بگی. گفتی البته، تو یه جمله احمقانه با یه ایمیل احمقانه تر .اما انگار میخواستی وظیفه اتو انجام بدی فقط . محسن توهم الان فکر میکنی من یه اشغال بی مصرفم که ناامیدت کرده؟!  

غرورم اجازه نمیده اینارو برات بفرستم .در همین حدم که فقط اینجا پستش کنم. اما میدونی، ته دلم آرزو میکنم معجزه بشه و تو اینارو بخونی  .میفهمی دیگه آخرشم. ..

۲۴ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۲۰ ۴۶