تایتل قالب


همه از جمله مامانم جوری رفتار میکنن که انگار یه اشغال بی مصرفم که دو سال پشت کنکور مونده.  من همه رو ناامید کردم فقط چون دو سال پشت کنکور موندم. فقط چون دلم میخواست کاری رو انجام بدم که دوست دارم . شاید واقعا من یه اشغال بی مصرفم .  اما 
this is just my fuckin life, Just my life 
۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۵۸ ۴۳