تایتل قالب


تازه ها همیشه برای من حس خوبی رو به همراه داره. 

یادمه پارسال اینجا نوشتم 2017 ــه بد. 2018 لطفا تو برام خوب باش!

امان از این بشر و سستی هاش! 

2019 تو چی برام داری؟!  من میخوام چیزهایی زیادی واست داشته باشم!  


سال نو مبارکِ هر تغییرمون!  

۱۱ دی ۹۷ ، ۰۰:۰۰ ۱۴